#Bollywood @Bollywood #anushkasharma @anushkasharma #katrinakaif @katrinakaif #ShahRukhKhan @iamSRK #AnandLRai – Shah Rukh Khan has reunited with...